1. Thanh toán bằng tiền mặt:
             Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp cho Nhân viên giao hàng.

         2. Qua tài khoản số:
             Số tài khoản: 17002-0606-8550
             Tên chủ tài khoản: Võ Văn Long.
             Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh TPHCM

             Số tài khoản:6711-00000-20601
             Tên chủ tài khoản: Võ Thị Hoài Giang
             Tại ngân hàng: BIDV (Ngân hàng Đầu tư & Phát triển) chi nhánh Đồng Nai

            Số tài khoản: 007-100-5747-010
            Tên chủ tài khoản: Từ Mỹ Hảo.
            Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh TPHCM